Podružnice

Društvo je teritorijalno podijeljeno na regionalne profitne centre - podružnice:


Podružnica Sarajevo

Direktor podružnice: Alen Hujić
Adresa: Trg međunarodnog prijateljstva 20, 71 000 Sarajevo
Kontakt: tel. 033 755 468, fax. 033 755 500
E-mail: alen.hujic@bosna-sunce.ba

Direktor sektora šteta: Marina Miočić – Hamidović
Adresa: Azize Šaćirbegović 10, 71 000 Sarajevo
Kontakt: tel. 033 720 500, fax. 033 720 501
E-mail: marina.miocic@bosna-sunce.ba

Pogledaj na karti

Podružnica Tuzla

Direktor podružnice: Amira Gačević
Adresa: Mije Keroševića bb, 75 000 Tuzla
Kontakt: tel. 035 320 450, fax 035 320 460
E-mail: amira.gacevic@bosna-sunce.ba

Direktor prodaje: Seka Mutevelić
Adresa: Mije Keroševića bb, 75 000 Tuzla
Kontakt: tel. 035 320 450, fax. 035 320 460
E-mail: seka.mutevelic@bosna-sunce.ba

Pogledaj na karti

Podružnica Zenica

Direktor podružnice: Emir Korlat
Adresa: Goraždanska 28, 72 000 Zenica
Kontakt: tel. 032 464 000, fax. 032 464 018
E-mail: emir.korlat@bosna-sunce.ba

Direktor prodaje: Ivan Maros
Adresa: Poslovni centar 96, Vitez
Kontakt: tel. 030/711-890, fax. 030/711-434
E-mail: ivan.maros@bosna-sunce.ba

Pogledaj na karti

Podružnica Bihać

Direktor podružnice: Sulejman Ćoralić
Adresa: H.K.Pruščaka 13, 77 000 Bihać
Kontakt: tel. 037/221-065, fax. 037/228-192
E-mail: sulejman.coralic@bosna-sunce.ba

Direktor prodaje: Damir Kurić
Adresa: H.K.Pruščaka 13, 77 000 Bihać
Kontakt: tel. 037/221-065, fax. 037/228-192
E-mail: damir.kuric@bosna-sunce.ba

Pogledaj na karti

Podružnica Livno

Direktor podružnice: Vatroslav Brnić
Adresa: Župana Želimira bb, 80 101 Livno
Kontakt: tel. 034 205 600, fax. 034 205 631
E-mail: vatroslav.brnic@bosna-sunce.ba

Direktor prodaje: Stipe Mišković
Adresa: Župana Želimira bb, 80 101 Livno
Kontakt: tel. 034 205 600, fax. 034 205 631
E-mail: stipe.miskovic@bosna-sunce.ba

Pogledaj na karti

Filijala SUNCE OSIGURANJE Banja Luka

Direktor podružnice: Željko Pervan
Adresa: Bulevar srpske vojske 17, 78 000 Banja Luka
Kontakt: tel. 051 344 650, fax. 051 344 662
E-mail: zeljko.pervan@bosna-sunce.ba

Pogledaj na karti

Zastupstvo Mostar

Adresa: Vukovarska 1, 88 000 MOSTAR
Kontakt: tel. 036 446 338, fax. 036 318 122
E-mail: irena.galic@bosna-sunce.ba

Pogledaj na karti

Zastupstvo Bugojno

Adresa: Slobode b.b., 70 230 BUGOJNO
Kontakt: tel. 030 252 087
E-mail: senad.abazovic@bosna-sunce.ba

Pogledaj na karti

Zastupstvo Brčko

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 51C, Brčko Distrikt, 76 100 BRČKO
Kontakt: tel. 049 214 569
E-mail: amira.gacevic@bosna-sunce.ba

Pogledaj na karti
ONLINE provjera štete Popust na police zaključene ONLINE